Udhëheqje

Donnie VanAckeren - President dhe CEO
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

Ekipi i Mbështetjes Administrative

Jessika DeLeon- bashkëpunëtore e tavolinës së përparme

Ekipi i zhvillimit të burimeve

Julie Morreale – Drejtore e Zhvillimit
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark – Koordinatore Vullnetare
Vullnetar@galvestoncountyfoodbank.org

Sarah Sckittone- Koordinatore për Zhvillim (Marrëdhëniet me Donatorët)
ssckittone@galvestoncountyfoodbank.org

Miranda Ramos- Koordinatore për Zhvillim
Mramos@galvestoncountyfoodbank.org

Ida Gallardo- Navigator i burimeve të komunitetit
iquezada@galvestoncountyfoodbank.org

Ekipi i Operacioneve të Biznesit

Rita Boyer - Drejtore e Projekteve të Veçanta
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - Koordinator i Projektit
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kayte Parkinson – Drejtoreshë Programesh
kparkinson@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy – Kontabilist
Pagesat e pagueshme@galvestoncountyfoodbank.org

Ekipi i magazinës

Cyrena Hileman - Menaxhere e Kontrollit të Inventarit
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren – Koordinator i Magazinës
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey – Mbikëqyrës i magazinës/ qilarit

Travis Merrill – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

James Averitt – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

Kervin Smith – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

Sam Davis – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

Vicente Gonzalez- Depo/Me pakicë Pick up Associate

Ron Elliott- Bashkëpunëtor i magazinës/Shofer i klasës A