Kyle McFatridge, Karrige
Banka HomeTown

Peter Williamson, Nënkryetar
Del Papa Shpërndarja e Co

Rick Wade, Thesarmbajtës
Leopold & Strahan Realty Group 

Mark Kellner, Sekretar
Teksas Yamaha, Inc. 

Armin Cantini, Kryetar i menjëhershëm i së kaluarës
Pensionist- Biznes

Bobi J. Galvan
Wellby Financial 

Tyler Garrett
Banka e Parë e Teksasit

Thomas C. Dëgjimi, III
Kroger

Tresa Higbee
Kontabiliteti AmeriPro

Andrew Fulton
Grupi i Konsulencës Huron

Amy Beth Mannie
Grupi i Taksave Ray

Lee Kapiten
Shërbimet Financiare Raymond James