Peter Williamson, Karrige
Del Papa Shpërndarja e Co

Mark Kellner, Nënkryetar
Kontrolli i mushkonjave në Teksas dhe ThermaPure

Tom C. Hearring, III, Sekretar
Kroger

Rick Wade, Thesarmbajtës
Leopold & Strahan Realty Group 

Kyle McFatridge, Kryetar i menjëhershëm i së kaluarës
Banka HomeTown

Armin Cantini
i dalë në pension

Brian Cathey
Rafineria Valero Texas City

Tresa Higbee
Kontabiliteti AmeriPro

Amy Beth Mannie
Grupi i Taksave Ray

Aric Owens
Frost Bank