Programoni një folës të ftuar

Planifikoni një folës të ftuar nga Banka Ushqimore e Qarkut Galveston për të vizituar vendndodhjen tuaj për të ofruar informacione rreth misionit tonë, faktet e urisë për Qarkun Galveston, shërbimet që ofrojmë dhe mënyrat se si mund të ndihmoni në mbështetjen e përpjekjeve tona.

Kontaktoni Julie Morreale në 409-945-4232 ose julie@galvestoncountyfoodbank.org