Ju mund të bëni donacione në nder të ose në kujtim të dikujt.

Shihni shembullin më poshtë

Për Kujtim/Nderim të certifikatës ju lutemi përfshini informacionin për marrësin në seksionin e komenteve kur bëni një donacion online. Për certifikatën e kopjuar, përfshini emrin e marrësit dhe adresën postare. Për certifikatën dixhitale, përfshini emrin dhe adresën e emailit të marrësit.

Pyetje ose shqetësime, email Dora@galvestoncountyfoodbank.org

Donacione individuale për ushqim pranohen në magazinën tonë kryesore që ndodhet në 624 4th Ave N, Texas City, TX. 77590. E hënë - e premte nga ora 8 deri në 3 pasdite.

Marrja e ushqimeve nga donacionet bëhet kosto ndaluese kur ne planifikojmë marrje të vogla. Ne kërkojmë që nëse sasia e ushqimit të mbledhur është më e vogël se ajo që mund të përshtatet në pjesën e pasme të një kamioni me madhësi të plotë, ju lutemi dorëzoni në magazinën tonë në 624 4th Ave N, Texas City, e hënë - e premte nga ora 8 e mëngjesit deri në 3 pasdite. (Ju lutemi telefononi para dorëzimit për të njoftuar stafin) Për donacione më të mëdha, ju lutemi kontaktoni Julie Morreale në 409-945-4232.

Organizoni një Ushqim dhe Fond Drive