Feeding America projekton se në vitin 2021 kishte 21,129 fëmijë që janë në rrezik të pasigurisë ushqimore në qarkun Galveston. 

 

Për të ndihmuar në zbutjen e pasigurisë ushqimore te fëmijët, Banka Ushqimore e Qarkut Galveston operon dy programe - Backpack Buddy gjatë vitit shkollor për të ndihmuar në plotësimin e vakteve të fundjavës dhe Kidz Pacz gjatë muajve të verës kur shkolla është jashtë sesionit. Klikoni butonat për të mësuar më shumë!