Udhëheqje

Donnie VanAckeren - President dhe CEO
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

Ekipi i Mbështetjes Administrative

Michelle Cristan - bashkëpunëtore e zyrës

Ekipi i zhvillimit të burimeve

Julie Morreale - Koordinatore e Zhvillimit
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark – Koordinatore Vullnetare
Vullnetar@galvestoncountyfoodbank.org

Jessica Bouvier – Koordinatore për Marrëdhëniet me Donatorët
Jbouvier@galvestoncountyfoodbank.org

Emmanuel Blanco- Navigator i Burimeve të Komunitetit
Eblanco@galvestoncountyfoodbank.org

Ekipi i Operacioneve të Biznesit

Rita Boyer - Drejtore e Projekteve të Veçanta
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - Koordinator i Projektit
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kelly Boyer - Mbikëqyrëse e Programeve
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Kamisha Moore - Asistent i programeve
Kmoore@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy – Kontabilist
Pagesat e pagueshme@galvestoncountyfoodbank.org

Ekipi i magazinës

Cyrena Hileman - Menaxhere e Kontrollit të Inventarit
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren – Koordinator i Magazinës
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey – Mbikëqyrës i magazinës/ qilarit

JC Wiley – Depo/Shtap Associate

James Averitt – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

Kervin Smith – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

Sam Davis – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

Vicente Gonzalez- Depo/Me pakicë Pick up Associate

Ekipi i të ushqyerit

Karee Freeman – Koordinatore e Edukimit të Ushqyerjes
Kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org

Alexis Bosquez – Edukator i të ushqyerit
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

Aemen Farooqui – Edukator i të ushqyerit
Afarooqui@galvestoncountyfoodbank.org

Lana Gaspar – Edukatore e të ushqyerit
agaspar@galvestoncountyfoodbank.org

Charli Harlen – Edukatore e të ushqyerit
charlen@galvestoncountyfoodbank.org