Udhëheqje

Donnie VanAckeren - President dhe CEO
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

Ekipi i Mbështetjes Administrative

Cristina Ortega- bashkëpunëtore në tavolinën e pritjes

Ekipi i zhvillimit të burimeve

Julie Morreale – Drejtore e Zhvillimit
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark – Koordinatore Vullnetare
Vullnetar@galvestoncountyfoodbank.org

Sarah Sckittone- Koordinatore për Zhvillim (Marrëdhëniet me Donatorët)
ssckittone@galvestoncountyfoodbank.org

Miranda Ramos- Koordinatore për Zhvillim
Mramos@galvestoncountyfoodbank.org

Ida Quezada- Navigator i Burimeve të Komunitetit
iquezada@galvestoncountyfoodbank.org

Ekipi i Operacioneve të Biznesit

Rita Boyer - Drejtore e Projekteve të Veçanta
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - Koordinator i Projektit
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kelly Cruz (Boyer) – Drejtore e Programeve
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy – Kontabilist
Pagesat e pagueshme@galvestoncountyfoodbank.org

Ekipi i magazinës

Cyrena Hileman - Menaxhere e Kontrollit të Inventarit
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren – Koordinator i Magazinës
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey – Mbikëqyrës i magazinës/ qilarit

JC Wiley – Depo/Shtap Associate

James Averitt – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

Kervin Smith – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

Sam Davis – Bashkëpunëtor i magazinës/ Shofer i klasës A

Vicente Gonzalez- Depo/Me pakicë Pick up Associate

Paul Cook- Bashkëpunëtor i magazinës / Shofer i klasës A

Ron Elliott- Bashkëpunëtor i magazinës/Shofer i klasës A

Ekipi i të ushqyerit

Alexis Bosquez – Drejtor i Edukimit të Ushqyerjes
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

Charli Harlen – Edukatore e të ushqyerit
Charlen@galvestoncountyfoodbank.org

Sarah Bigham- Edukatore e të ushqyerit
Sbigham@galvestoncountyfoodbank.org