Lidèchip

Donnie VanAckeren - Prezidan ak Direktè Jeneral
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

Ekip Sipò Administratif

Michelle Cristan – Asosye Biwo

Ekip Devlopman Resous

Julie Morreale - Koòdonatè Devlopman
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark – Kowòdonatè Volontè
Volontè@galvestoncountyfoodbank.org

Jessica Bouvier – Kowòdonatè Relasyon Donatè
Jbouvier@galvestoncountyfoodbank.org

Emmanuel Blanco- Navigatè Resous Kominotè
Eblanco@galvestoncountyfoodbank.org

Ekip Operasyon Biznis

Rita Boyer - Direktè Pwojè Espesyal
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - Koòdonatè Pwojè
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kelly Boyer - Sipèvizè Pwogram
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Kamisha Moore - Asistan Pwogram
Kmoore@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy – Kontab
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

Ekip Depo

Cyrena Hileman - Manadjè kontwòl envantè
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren – Kowòdonatè Depo
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey – Sipèvizè Depo/Garanjman

JC Wiley – Asosye Depo/Garanjman

James Averitt – Asosye nan Depo/Chofè Klas A

Kervin Smith – Asosye Depo/ Chofè Klas A

Sam Davis – Asosye Depo / Chofè Klas A

Vicente Gonzalez- Asosye depo/ Vann an Detay Pick up

Ekip Nitrisyon

Karee Freeman – Kowòdonatè Edikasyon Nitrisyon
Kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org

Alexis Bosquez – Edikatè Nitrisyon
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

Aemen Farooqui – Edikatè Nitrisyon
Afarooqui@galvestoncountyfoodbank.org

Lana Gaspar – Edikatè Nitrisyon
agaspar@galvestoncountyfoodbank.org

Charli Harlen – Edikatè Nitrisyon
charlen@galvestoncountyfoodbank.org