Pwograme yon Oratè envite

Pwograme yon Oratè envite nan Bank Manje Galveston County pou vizite lokal ou a pou bay enfòmasyon sou misyon nou, enfòmasyon sou grangou pou Konte Galveston, sèvis nou bay ak fason ou ka ede sipòte efò nou yo.

Kontakte Julie Morreale nan 409-945-4232 oswa julie@galvestoncountyfoodbank.org