Pyè Williamson, Chèz
Del Papa Distributing Co.

Mak Kellner, Vis Prezidan
Kontwòl moustik Texas & ThermaPure

Tom C. Hearring, III, Sekretè
Kroger

Rick Wade, Trezorye
Leopold & Strahan Group Realty 

Kyle McFatridge, Prezidan Imedya sot pase yo
Bank vil lakay

Armin Cantini
retrete

Brian Cathey
Valero Texas City Rafineri

Tresa Higbee
AmeriPro Kontablite

Amy Beth Mannie
Gwoup taks Ray

Aric Owens
Frost Bank