Kyle McFatridge, Chèz
Bank vil lakay

Pyè Williamson, Vis Prezidan
Del Papa Distributing Co.

Rick Wade, Trezorye
Leopold & Strahan Group Realty 

Mak Kellner, Sekretè
Texas Yamaha, Inc. 

Armin Cantini, Prezidan Imedya sot pase yo
Pran retrèt- Biznis

Bobby J. Galvan
Wellby Financial 

Tyler Garrett
Texas Premye Bank

Thomas C. Tande, III
Kroger

Tresa Higbee
AmeriPro Kontablite

Andre Fulton
Gwoup konsiltasyon Huron

Amy Beth Mannie
Gwoup taks Ray

Lee Skipper
Raymond James Sèvis Finansye