Lidèchip

Donnie VanAckeren - Prezidan ak Direktè Jeneral
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

Ekip Sipò Administratif

Jessika DeLeon- Asosye biwo

Ekip Devlopman Resous

Julie Morreale – Direktè Devlopman
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark – Kowòdonatè Volontè
Volontè@galvestoncountyfoodbank.org

Sarah Sckittone- Kowòdonatè Devlopman (Relasyon Donatè)
ssckittone@galvestoncountyfoodbank.org

Miranda Ramos- Kowòdonatè Devlopman
Mramos@galvestoncountyfoodbank.org

Ida Gallardo- Navigatè Resous Kominotè
iquezada@galvestoncountyfoodbank.org

Ekip Operasyon Biznis

Rita Boyer - Direktè Pwojè Espesyal
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - Koòdonatè Pwojè
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kelly Cruz (Boyer) – Direktè Pwogram
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy – Kontab
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

Ekip Depo

Cyrena Hileman - Manadjè kontwòl envantè
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren – Kowòdonatè Depo
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey – Sipèvizè Depo/Garanjman

JC Wiley – Asosye Depo/Garanjman

James Averitt – Asosye nan Depo/Chofè Klas A

Kervin Smith – Asosye Depo/ Chofè Klas A

Sam Davis – Asosye Depo / Chofè Klas A

Vicente Gonzalez- Asosye depo/ Vann an Detay Pick up

Ron Elliott- Asosye Depo/Class A Chofè