Pou fè yon don, tanpri imèl: Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Klike sou Logo nou an telechaje yon vèsyon rezolisyon segondè pou materyèl maketing ou.

Telefòn: 409-945-4232

Klike la a pou opsyon e-mail

 

Orè gadmanje:

624 4th Ave N., Texas City, 77590
9am - 3pm (Madi-Jedi)
9am - 12pm (Vandredi)

 

Biznis Operasyon Bldg:

624 4th Ave N., Texas City, 77590
Orè Biwo: 8 am-4pm (Lendi-Vandredi)

 

Sèvis Administratif Bilding:

213 6th Street N., Texas City
Orè Biwo: 8am - 4pm (Lendi-Vandredi)

Bank Manje Konte Galveston anrejistre kòm yon òganizasyon ki pa Peye 501 (c) (3). Kontribisyon yo se franchiz taks nan limit lalwa pèmèt.

 

Bank Manje Konte Galveston kwè nan fè biznis ak onètete ak entegrite pli ekstrèm. Sèvis Lighthouse pèmèt Bank Manje Konte Galveston defann prensip sa yo lè li aji kòm yon zouti pou manm kominote a, ki gen ladan anplwaye Bank Manje, pou li soumèt rapò konfidansyèl, sijesyon, oswa plent bay yon twazyèm pati ki ede administrasyon Bank Manje Konte Galveston rezoud pwoblèm yo pandan y ap kenbe pwofesyonèl estanda.


Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.

 

Tanpri klike isit la pou li enfòmasyon prive donatè yo.

 

Sa ap fèmen nan 20 segonn