Jwenn Asistans

Si ou menm oswa yon moun ou konnen ap chèche asistans manje, sèvi ak kat anba a pou jwenn yon kote tou pre ou.

Enpòtan: Nou ankouraje w kontakte ajans lan anvan ou vizite konfime èdtan yo ak sèvis ki disponib. Tanpri gade kalandriye mobil lan anba Kat la pou wè lè ak kote pou distribisyon manje mobil yo.

Vin yon Ajans Patisipan

Klike sou bouton ki anba a pou telechaje aplikasyon ajans nou an pou ou vin yon nouvo gadmanje manje, mobil oswa sit repa.

Kat entèaktif

Manje gadmanje

Kid Pacz

Kamyon Manje mobil

Distribisyon mobil manje fèt nan sit lame patnè nan tout Konte Galveston nan jou pre-detèmine ak lè (tanpri al gade kalandriye a). Sa yo se evènman kondwi-atravè kote benefisyè yo pral enskri yo resevwa esansyèl manje nourisan. Yon manm nan kay la dwe prezan pou resevwa manje. Idantifikasyon oswa dokiman yo PA oblije ale nan yon distribisyon mobil manje. Pou kesyon, tanpri imèl Kelly Boyer.

Enskripsyon / Tcheke-In fini nan lokal la kote mobil pandan chak vizit.  

Pou yon vèsyon enprimab nan kalandriye a, tanpri klike sou bouton ki anba a.