Èske w ap chèche bay tounen nan kominote a?

Volontè jodi a fè yon diferans nan lavi yo nan vwazen ou!

Klike sou yon opòtinite volontè sou lis ki anwo a pou w enskri!

Bezwen asistans? Rele Koòdonatè Volontè nou an pou plis enfòmasyon nan (409) 945-4232 oswa imèl nan volontè@galvestoncountyfoodbank.org.

Kesyon moun poze souvan

Tribinal òdone Sèvis Kominotè

Ki chaj yo pa aksepte?

GCFB pa aksepte dwòg, vòl, oswa krim vyolan.

Èske gen yon restriksyon laj?

Se restriksyon laj reflete Kondisyon Volontè GCFB a (11+)

Ki dokiman ki nesesè?

Dokiman orijinal Tribinal la ak / oswa Ofisye Pwobasyon dwe bay Koòdonatè Volontè a pou verifye akizasyon yo epi pou yo fè yon kopi pou yo mete yo nan dosye pèsonèl yo.

Ki moun ki kontakte konsènan sèvis kominotè?

Kontakte Koòdonatè Volontè a pa imèl, volontè@galvestoncountyfoodbank.org oswa telefòn 409-945-4232.

Nenpòt lòt enfòmasyon ki nesesè?

Tout Volontè Tribinal nonmen yo oblije antre nan biwo a an pèsòn pou yon oryantasyon tou kout. Oryantasyon an konsiste de ranpli Fòm Sèvis Kominotè a, siyen GCFB egzansyon an, kreye Fèy Siyen an, ak yon fòmasyon sou kòman yo enskri pou orè.

Èske gen nenpòt kondisyon kòd abiman?

 • Pa gen rad ki lach oswa baggy
 • Pa gen bijou pendant (braslè cham, kolye long oswa zanno)
 • Pa gen flip-flops, sapat oswa soulye glise
 • Pa gen soulye backless (ansyen: milèt)
 • Soulye zòtèy fèmen sèlman
 • Pa gen rad absoli oswa revele
 • Chemiz manch sèlman
 • Pa gen tèt tank, tèt espageti braslè, oswa tèt bretèl.

Gwoup Volontè

Ki sa ki nesesè nan randevou yon opòtinite volontè gwoup?

Ranpli fòm patisipasyon volontè a epi soumèt bay Koòdonatè Volontè a pou apwobasyon.

Gwoup Fòm Patisipasyon Volontè

Èske gen nenpòt lòt fòm ki nesesè?

Chak moun ki gen gwoup la bezwen ranpli fòm egzansyon volontè a.

Volontè fòm egzansyon responsablite 

Konbyen moun ki konsidere kòm yon gwoup?

5 oswa plis moun ansanm yo konsidere kòm yon gwoup.

Ki gwosè max pou gwoup yo pèmèt?

Nan moman sa a, pa gen yon gwosè maksimòm de gwoup men li pral varye ak disponiblite ouvè. Si gen yon gwoup san patipri gwo, nou pral divize gwoup la nan pi piti gwoup yo ede nan zòn nan bezwen (sètadi, etajè manje, klasman, Kid Pacz, elatriye)

Èske gen nenpòt kondisyon kòd abiman?

 • Pa gen rad ki lach oswa baggy
 • Pa gen bijou pendant (braslè cham, kolye long oswa zanno)
 • Pa gen flip-flops, sapat oswa soulye glise
 • Pa gen soulye backless (ansyen: milèt)
 • Soulye zòtèy fèmen sèlman
 • Pa gen rad absoli oswa revele
 • Chemiz manch sèlman
 • Pa gen tèt tank, tèt espageti braslè, oswa tèt bretèl.

Èske gen yon restriksyon laj?

Volontè yo dwe gen omwen 11 an oswa plis.

Nou mande pou omwen 1 granmoun / chaperone pou chak 10 minè. Granmoun / chaperon yo oblije sipèvize minè yo toutan.

E si gwoup mwen an pa ka ale nan dat volontè nou an?

Tanpri imèl koòdonatè a volontè pi vit ke posib yo libere tach sa yo, pou lòt moun ka sèvi kòm volontè avèk nou.

Volontè endividyèl

Èske mache-akeyi?

Wi, volontè mache-yo akeyi Madi - Jedi 9am a 3pm ak Vandredi 9am a 2pm.

Tanpri konnen byen ke tach volontè nou yo ranpli byen vit epi li pi bon pouw pran randevou sou entènèt.

Klike la a pou enskri

Èske gen nenpòt kondisyon kòd abiman?

 • Pa gen rad ki lach oswa baggy
 • Pa gen bijou pendant (braslè cham, kolye long oswa zanno)
 • Pa gen flip-flops, sapat oswa soulye glise
 • Pa gen soulye backless (ansyen: milèt)
 • Soulye zòtèy fèmen sèlman
 • Pa gen rad absoli oswa revele
 • Chemiz manch sèlman
 • Pa gen tèt tank, tèt espageti braslè, oswa tèt bretèl.

Èske gen yon restriksyon laj?

Volontè yo dwe gen omwen 11 an oswa plis. Timoun ki gen laj 11 - 14 dwe gen yon adilt prezan pandan y ap travay kòm volontè. Timoun ki gen laj 15 - 17 an dwe gen apwobasyon paran/gadyen sou fòm dispans volontè, men adilt pa bezwen prezan.

Volontè Fòm egzansyon responsablite 

Nou akeyi jou volontè gwoup! Nou ka pran randevou pou anplwaye w, gwoup legliz, klib oswa òganizasyon w sou demann. Tcheke dat ouvè yo sou paj Golden nou an epi si yo pa anfòm orè w la voye yon imèl ba nou pou w wè sa ki ka mete sou gwoup ou a.

Nou gen distribisyon manje nan gadmanje nou an nan vil Texas chak madi, mèkredi, jedi soti 9am jiska 3pm ak vandredi soti 9am jiska 12pm. Anjeneral nou bezwen omwen 10 volontè pou ede nan gadmanje a. Bezwen volontè nou yo chanje souvan, kidonk tanpri tcheke paj Golden nou an souvan.

Gen Samdi tach volontè louvri soti nan 9am 12pm. Tanpri enskri davans. Nou renmen gen omwen 20 volontè nan yon wikenn. 2 land Samdi nan chak mwa ap prepare bwat yo lakay yo, ki ale soti nan granmoun aje yo ak andikape ki pa ka vin jwenn nou pou sèvis nou yo.

Nou gen yon bezwen chak mwa pou nenpòt moun ki ta renmen gen yon opòtinite volontè ki konsistan yo pran bwat Homebound pou granmoun aje yo ak andikape nan tout Galveston County. Sa a se yon opòtinite volontè yon fwa chak mwa ak volontè yo dwe ranpli yon chèk background. Kontakte Kelly Boyer nan Kelly@galvestoncountyfoodbank.org pou plis enfòmasyon.

Nou ofri zile volontè ak Kolèj la Galveston - Pwogram Manje pou panse. Volontè sa yo dwe ranpli yon chèk background gratis. Sa a bezwen ranpli 3 jou anvan dat volontè a. Tanpri kontakte Koòdonatè Volontè a pou fòm chèk background, volontè@galvestoncountyfoodbank.org

Tanpri tcheke paj Golden nou an Avril jiska jen pou ede ak pwogram repa ete timoun Kidz Pacz nou an.

Si ou azade fè pè, nou gen opòtinite yo volontè Depo ante pandan mwa oktòb la. Kontakte Julie Morreale nan Julie@Galvestoncountyfoodbank.org

Join nou nan mennen batay la nan fen grangou nan Galveston County.