پیتر ویلیامسون, صندلی
شرکت توزیع دل پاپا

مارک کلنر، نایب رئیس
کنترل پشه تگزاس و ThermaPure

تام سی. شنوایی، III، دبیر
Kroger

ریک وید, خزانه دار
Leopold & Strahan Realty Group 

کایل مک فاتریج, صندلی گذشته فوری
بانک شهر

آرمین کانتینی
بازنشسته

برایان کتی
پالایشگاه شهر والرو تگزاس

ترزا هیبی
حسابداری AmeriPro

امی بث مانی
گروه مالیاتی ری

آریک اونز
بانک فریز