چگونه درگیر کاری شدن

کمک مالی

یک بار هدیه یا ثبت نام کنید تا یک اهدا کننده ماهیانه مکرر شوید! همه چیز کمک می کند.

جمع آوری کمک مالی را شروع کنید

برای کمک به پشتیبانی از GCFB با استفاده از JustGiving ، یک صفحه جمع آوری کمک های مالی قابل تنظیم ایجاد کنید.

میزبان یک درایو غذا باشید

رانندگی توسط هر سازمان یا گروه اختصاصی از مبارزان گرسنگی انجام می شود!

داوطلب شوید

زمان خود را هدیه دهید.

آیا علاقمند به تبدیل شدن به یک انبار غذا ، تلفن همراه یا سایت غذا هستید؟ روی دکمه سمت راست کلیک کنید تا یک برنامه قابل بارگیری باز شود که باید آن را پر کرده و برای بررسی به GCFB ارسال کنید. متشکرم!

هر روز روش برای کمک به

با تشکر از شما به همکاران و اهدا کنندگان ما کار شما بدون شما امکان پذیر نخواهد بود!

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید