رهبری

دونی واناکرن - رئیس و مدیر عامل شرکت
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

تیم پشتیبانی اداری

میشل کریستن - کارمند اداری

تیم توسعه منابع

جولی موریل - هماهنگ کننده توسعه
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

آماندا مک کارتی - هماهنگ کننده بازاریابی
Amanda@galvestoncountyfoodbank.org

نادیا دنیس - هماهنگ کننده داوطلب
Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org

جردن ون آکرن - روابط خیرین
اردنgalvestoncountyfoodbank.org

امانوئل بلانکو- ناوگان منابع جامعه
Eblanco@galvestoncountyfoodbank.org

تیم عملیات تجاری

ریتا بویر - مدیر پروژه های ویژه
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

جف گوردون - هماهنگ کننده پروژه
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

کلی بویر - سرپرست برنامه ها
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

کامیشا مور - دستیار برنامه ها
Kmoore@galvestoncountyfoodbank.org

کریستی مک کوی - حسابدار
Payible@galvestoncountyfoodbank.org

تیم انبار

Cyrena Hileman - مدیر کنترل موجودی
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

جسیکا بوویر - هماهنگ کننده انبار داده
Jbouvier@galvestoncountyfoodbank.org

JC Wiley - همیار پادری

Tizoc Rivera - همکار انبار

باری مسی - همیار انبار

كروین اسمیت - راننده

سام دیویس - راننده

خوان پرز - راننده

تیم تغذیه

کاری فریمن – هماهنگ کننده آموزش تغذیه
Kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org

الکسیس بوسکز - مربی تغذیه
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

عامن فاروقی – مدرس تغذیه
Afarooqui@galvestoncountyfoodbank.org

Ale Mera - مربی تغذیه
Amera@galvestoncountyfoodbank.org

اروم خواجه – دستیار تغذیه Ekhawaja@galvestoncountyfoodbank.org