میزبان رویدادی باشید

آیا شما علاقه مند به برگزاری یک رویداد جمع آوری کمک مالی برای حمایت از بانک غذایی شهرستان گالوستون هستید؟ ما از همه و همه پشتیبانی جامعه استقبال می کنیم! ما با استفاده از منابع وب و رسانه های اجتماعی به تبلیغ رویداد شما و جلب توجه هر چه بیشتر کمک خواهیم کرد.

در اینجا چند نمونه عالی از جمع آوری سرمایه بالقوه آورده شده است:

  • کنسرت

  • صبحانه / ناهار / ناهار / شام

  • چشیدن شراب و غذا

  • جشنواره های کودکان

  • سرگرم کننده اجرا می شود

  • رویدادهای ورزشی

  • کنوانسیون های تجاری

  • گلف

  • BBQ

برای اطلاعات بیشتر ، لطفا فرم زیر را پر کنید