پروژه‌های Feeding America نشان می‌دهد که در سال 2021، 21,129 کودک در منطقه گالوستون در معرض خطر ناامنی غذایی قرار دارند. 

 

برای کمک به کاهش ناامنی غذایی در میان کودکان، بانک غذای شهرستان گالوستون دو برنامه را اجرا می‌کند: Backpack Buddy در طول سال تحصیلی برای کمک به تکمیل وعده‌های غذایی آخر هفته و Kidz Pacz در طول ماه‌های تابستان، زمانی که مدرسه تعطیل است. برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه ها کلیک کنید!