آرمین کانتینی, صندلی
بازنشسته - تجارت

لی اسکیپر, نایب رئیس
خدمات مالی ریموند جیمز

کایل مک فاتریج, خزانه دار
بانک شهر 

اندرو فولتون ، دبیر
گروه مشاوره هورون

ریک وید, صندلی گذشته فوری
Leopold & Strahan Realty Group

بابی جی گالوان
بانک ملی Woodforest

تایلر گرت
اولین بانک تگزاس

توماس سی هیرینگ ، III
Kroger

ترزا هیبی
حسابداری AmeriPro

مارک کلنر
تگزاس یاماها ، شرکت

امی بث مانی
گروه مالیاتی ری

پیتر ویلیامسون
شرکت توزیع دل پاپا