یک سخنران مهمان برنامه ریزی کنید

یک سخنران مهمان از بانک غذای شهرستان گالوستون را برنامه ریزی کنید تا از مکان شما بازدید کند تا اطلاعاتی در مورد ماموریت ما، حقایق گرسنگی برای شهرستان گالوستون، خدماتی که ارائه می دهیم و راه هایی که می توانید از تلاش های ما حمایت کنید، ارائه دهد.

با جولی مورئال با شماره 409-945-4232 تماس بگیرید یا julie@galvestoncountyfoodbank.org