Та нийгэмд үр өгөөжөө өгөх илүү ашигтай ажил хайж байна уу? 

 

Indeed дээрх Galveston County Food Bank хуудсанд зочилж одоогийн нээлттэй ажлын байрыг үзэж, өргөдөл гаргана уу.

 

Galveston County Food Bank бол эмгүй компани бөгөөд EOE юм