Yuav ua li cas Mus Koom Tes

Ua tus pub dawb

Ua khoom plig ib-zaug lossis kos npe los ua tus thov nyiaj rov qab txhua hli! Txhua yam pab.

Pib Fundraiser

Tsim cov nplooj ntawv sau nyiaj txiag uas tuaj yeem tsim los pab txhawb GCFB siv JustGiving.

Tus Tswv Tsev Mov Noj Khoom Noj Khoom Haus

Tsav yuav tuaj yeem ua los ntawm ib lub koom haum twg lossis ib pab neeg mob siab rau pab neeg tshaib plab!

Volunteer

Muab khoom plig ntawm koj lub sijhawm.

Txaus siab rau dhau los ua lub chaw noj zaub mov tshiab, txawb lossis chaw noj mov? Nyem lub pob rau sab xis kom qhib daim ntawv thov rub tawm uas koj yuav tsum tau ua thiab xa mus rau GCFB txhawm rau tshuaj xyuas. Ua tsaug!

Txhua Hnub Txoj Kev Pab

Ua tsaug rau koj rau peb cov koom tes thiab pub dawb. Peb txoj haujlwm yuav ua tsis tau yog tsis muaj koj!

Zwm npe rau Peb Cov Xov Xwm