Tus Tswv Tsev Hem

Puas yog koj xav nyob tos qhov kev nrhiav nyiaj los txhawb nqa Galveston County Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag? Peb txaus siab tos txais ib qho thiab txhua tus neeg pabcuam hauv zej zog! Siv peb lub vev xaib thiab cov ntawv xov xwm social media peb yuav pab txhawb koj qhov kev tshwm sim thiab kos kom zoo li ntau tau.

Nov yog qee qhov piv txwv ntawm kev muaj peev xwm nrhiav nyiaj txiag:

  • concerts

  • Pluas Tshais / Su / Su / Pluas Hmo

  • Caw thiab Tasting Tau Noj

  • Cov Me Nyuam Kev Lom Zem

  • Lom Zem Kawg

  • Cov Kev Ntaus Pob Ncaws Pob

  • Kev Sib Tham Txog Kev Lag Luam

  • Kev Sib Tw Ntaus Golf

  • BBQ's

Yog xav paub ntxiv, thov ua daim ntawv hauv qab no