Hlela Isikhulumi Esiyisivakashi

Hlela Isikhulumi Esiyisivakashi esivela e-Galveston County Food Bank ukuthi sivakashele indawo yakho ukuze sikunikeze ulwazi mayelana nomsebenzi wethu, amaqiniso endlala e-Galveston County, amasevisi esiwahlinzekayo nezindlela ongasiza ngazo ukusekela imizamo yethu.

Xhumana noJulie Morreale ku-409-945-4232 noma julie@galvestoncountyfoodbank.org