ubunkokheli

UDonnie VanAckeren -UMongameli kunye ne-CEO
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

Iqela leNkxaso yoLawulo

UJessica DeLeon- uMnxulumanisi weDesika yangaphambili

IQela loPhuhliso lweziBonelelo

UJulie Morreale – uMlawuli woPhuhliso
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

UKim Clark – uMququzeleli wamavolontiya
IVolontiya@galvestoncountyfoodbank.org

USarah Sckittone-Umququzeleli woPhuhliso (uBudlelwane boMnikeli)
ssckittone@galvestoncountyfoodbank.org

Miranda Ramos- Umququzeleli woPhuhliso
Mramos@galvestoncountyfoodbank.org

Ida Gallardo- Umncedisi woMthombo woLuntu
iquezada@galvestoncountyfoodbank.org

IQela lokuSebenza kweShishini

URita Boyer-UMlawuli weeProjekthi eziZodwa
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

UJeff Gordon - uMququzeleli weProjekthi
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

UKelly Cruz (uBoyer) – uMlawuli weeNkqubo
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

UKristy McCoy – umgcini zincwadi
Ukuhlawulwa@galvestoncountyfoodbank.org

IQela lokuGcina

UCyrena Hileman-Umphathi woLawulo lweeMpahla
ICyrena@galvestoncountyfoodbank.org

UJordan Van Ackeren – uMququzeleli weWarehouse
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey – Warehouse / Pantry Supervisor

JC Wiley – Warehouse/ Pantry Associate

James Averitt –Warehouse Associate/Class A Driver

UKervin Smith – uMdibaniso weWarehouse/uMqhubi weKlasi A

USam Davis – iWarehouse Associate/ iClass A Driver

Vicente Gonzalez- Warehouse/ Retail Pick up Associate

Ron Elliott- Warehouse Associate/Class A Driver