Programa sa Pag-outreach

Ang mga taong may kapansanan at mga nakatatandang mamamayan ang aming pinaka-mahina na populasyon. Ang programa ng Homebound Nutritional Outreach ng Galveston County Food Bank ay tumutulong sa mga indibidwal na nahaharap sa kawalan ng pagkain at nakakulong sa kanilang mga tahanan dahil sa mga isyu sa kapansanan o pangkalusugan. Ang aming programa sa paghahatid sa bahay ay nagdudulot ng kinakailangang pagkain sa mga indibidwal na kung hindi man ay mawawala.

Mga Madalas Itanong

Ano ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat?

Ang mga indibidwal ay dapat na 60 taong gulang at mas matanda o hindi pinagana, matugunan ang mga alituntunin sa kita ng TEFAP, nakatira sa Galveston County, hindi ma-access ang isang pantry o mobile na lokasyon upang makatanggap ng pagkain.

Gaano kadalas nakakatanggap ang isang karapat-dapat na indibidwal ng pagkain?

Hinahatid ang kahon ng pagkain minsan sa isang buwan.

Paano ako magiging isang boluntaryo para sa program na ito?

Makipag-ugnay kay Kelly Boyer sa pamamagitan ng email kelly@galvestoncountyfoodbank.org o sa pamamagitan ng telepono 409-945-4232 upang matanggap ang homebound volunteer packet.

Ano ang nilalaman ng kahon ng pagkain?

Naglalaman ang bawat kahon ng humigit-kumulang na 25 libra ng mga hindi maaasahang mga item ng pagkain tulad ng tuyong bigas, tuyong pasta, de-latang gulay, de-latang prutas, de-lata na sopas o nilaga, otmil, cereal, milk stable na istante, stable na juice ng istante.

Sino ang naghahatid ng mga kahon ng pagkain?

Ang mga kahon ng pagkain ay inihahatid sa mga karapat-dapat na indibidwal ng mga boluntaryo. Ang bawat boluntaryo ay nai-screen at dapat i-clear ang isang background check upang lumahok sa program na ito sa mga pagsisikap upang matiyak ang kaligtasan ng mga tatanggap.

Paano ako mag-a-apply para sa homebound program?

Mangyaring kumpletuhin ang homebound application packet at sundin ang mga tagubilin sa pahina 2.