Ang mga proyekto ng Feeding America na noong 2021 ay mayroong 21,129 na bata ang nasa panganib ng kawalan ng seguridad sa pagkain sa Galveston County. 

 

Upang makatulong na maibsan ang kawalan ng katiyakan sa pagkain sa mga bata, ang Galveston County Food Bank ay nagpapatakbo ng dalawang programa – Backpack Buddy sa taon ng pasukan upang tumulong sa pagdaragdag ng mga pagkain sa katapusan ng linggo at Kidz Pacz sa mga buwan ng tag-araw habang wala ang klase. I-click ang mga button para matuto pa!