Mag-iskedyul ng Guest Speaker

Mag-iskedyul ng Guest Speaker mula sa Galveston County Food Bank na bumisita sa iyong lokasyon upang magbigay ng impormasyon tungkol sa aming misyon, mga katotohanan ng gutom para sa Galveston County, mga serbisyong ibinibigay namin at mga paraan na makakatulong ka sa pagsuporta sa aming mga pagsisikap.

Makipag-ugnayan kay Julie Morereale sa 409-945-4232 o julie@galvestoncountyfoodbank.org