Mag-host ng isang Kaganapan

Interesado ka bang mag-host ng isang kaganapan sa pangangalap ng pondo upang suportahan ang Galveston County Food Bank? Tinatanggap namin ang anumang at lahat ng suporta sa komunidad! Gamit ang aming mga mapagkukunan sa web at social media makakatulong kami upang itaguyod ang iyong kaganapan at makakuha ng mas maraming pansin hangga't maaari.

Narito ang ilang magagandang halimbawa ng mga potensyal na fundraiser:

  • concerts

  • Almusal / Brunch / Tanghalian / Hapunan

  • Paglasa sa Alak at Pagkain

  • Mga Pista ng Bata

  • Masayang Tumatakbo

  • Mga Kaganapan sa Sport

  • Mga Kumbensyon sa Negosyo

  • Golf Torneo

  • BBQ's

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring punan ang form sa ibaba