Armin Cantini, upuan
Retiradong-Negosyo

Lee Skipper, Pangalawang Tagapangulo
Serbisyong Pinansyal ni Raymond James

Kyle McFatridge, ingat-yaman
HomeTown Bank 

Andrew Fulton, sekretarya
Pangkat ng Konsulta ng Huron

Rick Wade, Agad na Nakaraan na Upuan
Leopold & Strahan Realty Group

Misty Barrera
Pakyawan ng Costco

Bobby J. Galvan
National Bank ng Woodforest

Tyler Garrett
Texas First Bank

Thomas C. Pagdinig, III
Kroger

Tresa Higbee
AmeriPro Bookkeeping

Mark Kellner
Texas Yamaha, Inc.

Si Amy Mannie
Whitley Penn

Peter Williamson
Ang Del Papa Distributing Co.