Peter Williamson, upuan
Ang Del Papa Distributing Co.

Mark Kellner, Pangalawang Tagapangulo
Texas Mosquito Control at ThermaPure

Tom C. Hearring, III, sekretarya
Kroger

Rick Wade, ingat-yaman
Leopold & Strahan Realty Group 

Kyle McFatridge, Agad na Nakaraan na Upuan
HomeTown Bank

Armin Cantini
retirado

Brian Cathey
Valero Texas City Refinery

Tresa Higbee
AmeriPro Bookkeeping

Amy Beth Mannie
Pangkat ng Buwis ng Ray

Aric Owens
Frost Bank