Kyle McFatridge, upuan
HomeTown Bank

Peter Williamson, Pangalawang Tagapangulo
Ang Del Papa Distributing Co.

Rick Wade, ingat-yaman
Leopold & Strahan Realty Group 

Mark Kellner, sekretarya
Texas Yamaha, Inc. 

Armin Cantini, Agad na Nakaraan na Upuan
Retired- Negosyo

Bobby J. Galvan
National Bank ng Woodforest

Tyler Garrett
Texas First Bank

Thomas C. Pagdinig, III
Kroger

Tresa Higbee
AmeriPro Bookkeeping

Andrew Fulton
Pangkat ng Konsulta ng Huron

Amy Beth Mannie
Pangkat ng Buwis ng Ray

Lee Skipper
Serbisyong Pinansyal ni Raymond James