Blog

Opisyal itong SUMMER! Ang salitang tag-init ay nangangahulugang iba't ibang mga bagay sa iba't ibang tao. Para sa mga bata sa tag-init ay maaaring mangahulugan ng paglalaro sa labas ...