ความเป็นผู้นำ

Donnie VanAckeren - ประธานและซีอีโอ
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

ทีมสนับสนุนการดูแลระบบ

Jessika DeLeon- พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

ทีมพัฒนาทรัพยากร

Julie Morreale – ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
จูลี่@galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark – ผู้ประสานงานอาสาสมัคร
อาสาสมัคร@galvestoncountyfoodbank.org

Sarah Sckittone- ผู้ประสานงานการพัฒนา (ผู้บริจาคสัมพันธ์)
ssckittone@galvestoncountyfoodbank.org

Miranda Ramos- ผู้ประสานงานการพัฒนา
Mramos@galvestoncountyfoodbank.org

Ida Gallardo- ผู้นำด้านทรัพยากรชุมชน
iquezada@galvestoncountyfoodbank.org

ทีมปฏิบัติการทางธุรกิจ

Rita Boyer - ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - ผู้ประสานงานโครงการ
เจฟฟ์@galvestoncountyfoodbank.org

Kayte Parkinson – ผู้อำนวยการโครงการ
kparkinson@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy – พนักงานบัญชี
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

ทีมคลังสินค้า

Cyrena Hileman - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren – ผู้ประสานงานคลังสินค้า
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey – หัวหน้าคลังสินค้า/ตู้กับข้าว

Travis Merrill – ผู้ช่วยคลังสินค้า / พนักงานขับรถคลาส A

James Averitt – พนักงานคลังสินค้า/ คนขับรถคลาส A

Kervin Smith – พนักงานคลังสินค้า/ คนขับรถคลาส A

แซม เดวิส – พนักงานคลังสินค้า/ คนขับรถระดับ A

Vicente Gonzalez- พนักงานรับสินค้า / ร้านค้าปลีก

Ron Elliott- พนักงานคลังสินค้า/พนักงานขับรถคลาส A