ความเป็นผู้นำ

Donnie VanAckeren - ประธานและซีอีโอ
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

ทีมสนับสนุนการดูแลระบบ

Michelle Cristan – ผู้ช่วยสำนักงาน

ทีมพัฒนาทรัพยากร

Julie Morreale - ผู้ประสานงานการพัฒนา
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Amanda McCarty - ผู้ประสานงานการตลาด
Amanda@galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark – ผู้ประสานงานอาสาสมัคร
Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org

Jessica Bouvier – ผู้ประสานงานผู้บริจาคสัมพันธ์
Jbouvier@galvestoncountyfoodbank.org

Emmanuel Blanco- ตัวนำทางทรัพยากรชุมชน
Eblanco@galvestoncountyfoodbank.org

ทีมปฏิบัติการทางธุรกิจ

Rita Boyer - ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - ผู้ประสานงานโครงการ
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kelly Boyer - หัวหน้างานโปรแกรม
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Kamisha Moore – ผู้ช่วยโปรแกรม
Kmoore@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy – พนักงานบัญชี
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

ทีมคลังสินค้า

Cyrena Hileman - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren – ผู้ประสานงานคลังสินค้า
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey – หัวหน้าคลังสินค้า/ตู้กับข้าว

JC Wiley – พนักงานคลังสินค้า / ตู้กับข้าว

James Averitt – พนักงานคลังสินค้า/ คนขับรถคลาส A

Kervin Smith – พนักงานคลังสินค้า/ คนขับรถคลาส A

แซม เดวิส – พนักงานคลังสินค้า/ คนขับรถระดับ A

Vicente Gonzalez- พนักงานรับสินค้า / ร้านค้าปลีก

ทีมโภชนาการ

คารี ฟรีแมน – ผู้ประสานงานการศึกษาด้านโภชนาการ
Kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org

Alexis Bosquez – นักการศึกษาด้านโภชนาการ
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

Aemen Farooqui – นักการศึกษาด้านโภชนาการ
Afaooqui@galvestoncountyfoodbank.org

Lana Gaspar – นักการศึกษาด้านโภชนาการ
agaspar@galvestoncountyfoodbank.org

Charli Harlen – นักการศึกษาด้านโภชนาการ
charlen@galvestoncountyfoodbank.org