ความเป็นผู้นำ

Donnie VanAckeren - ประธานและซีอีโอ
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

ทีมสนับสนุนการดูแลระบบ

Michelle Cristan – ผู้ช่วยสำนักงาน

ทีมพัฒนาทรัพยากร

Julie Morreale - ผู้ประสานงานการพัฒนา
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Amanda McCarty - ผู้ประสานงานการตลาด
Amanda@galvestoncountyfoodbank.org

Nadya Dennis – ผู้ประสานงานอาสาสมัคร
Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan VanAckeren – ผู้บริจาคสัมพันธ์
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Emmanuel Blanco- ตัวนำทางทรัพยากรชุมชน
Eblanco@galvestoncountyfoodbank.org

ทีมปฏิบัติการทางธุรกิจ

Rita Boyer - ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - ผู้ประสานงานโครงการ
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kelly Boyer - หัวหน้างานโปรแกรม
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Kamisha Moore – ผู้ช่วยโปรแกรม
Kmoore@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy – พนักงานบัญชี
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

ทีมคลังสินค้า

Cyrena Hileman - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jessica Bouvier – ผู้ประสานงานคลังข้อมูล
Jbouvier@galvestoncountyfoodbank.org

JC Wiley - รองครัว

Tizoc Rivera – พนักงานคลังสินค้า

Barry Massey - ผู้ช่วยคลังสินค้า

Kervin Smith - คนขับรถ

Sam Davis - คนขับรถ

Juan Perez - คนขับ

ทีมโภชนาการ

คารี ฟรีแมน – ผู้ประสานงานการศึกษาด้านโภชนาการ
Kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org

Alexis Bosquez – นักการศึกษาด้านโภชนาการ
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

Aemen Farooqui – นักการศึกษาด้านโภชนาการ
Afaooqui@galvestoncountyfoodbank.org

Ale Mera – นักการศึกษาด้านโภชนาการ
Amera@galvestoncountyfoodbank.org

Erum Khawaja – ผู้ช่วยด้านโภชนาการ Ekhawaja@galvestoncountyfoodbank.org