โครงการ Feeding America ที่ในปี 2021 มีเด็ก 21,129 คนเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงด้านอาหารในเขตกัลเวสตัน 

 

เพื่อช่วยบรรเทาความไม่มั่นคงด้านอาหารในเด็ก Galveston County Food Bank ได้ดำเนินการสองโปรแกรม - Backpack Buddy ในช่วงปีการศึกษาเพื่อช่วยเสริมอาหารในช่วงสุดสัปดาห์และ Kidz Pacz ในช่วงฤดูร้อนขณะที่โรงเรียนปิดภาคเรียน คลิกปุ่มเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!