ခေါင်းဆောင်မှု

Donnie VanAckeren - ဥက္ကဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့

Michelle Cristan - ရုံးတွဲဖက်

အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

ဂျူလီ Morreale - ဖွံ့ဖြိုးရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark - စေတနာ့ဝန်ထမ်းညှိနှိုင်းရေးမှူး
Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org

Jessica Bouvier - အလှူရှင်ဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး
Jbouvier@galvestoncountyfoodbank.org

Emmanuel Blanco- လူထုအရင်းအမြစ်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်
Eblanco@galvestoncountyfoodbank.org

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့

Rita Boyer - အထူးစီမံကိန်းများ၏ဒါရိုက်တာ
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

ဂျက်ဖ်ဂေါ်ဒွန် - စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kelly Boyer - အစီအစဉ်များကြီးကြပ်သူ
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Kamisha Moore - အစီအစဉ်လက်ထောက်
Kmoore@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy - စာရင်းကိုင်
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

ဂိုဒေါင်အဖွဲ့

Cyrena Hileman - Inventory Control Manager
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren - ဂိုဒေါင်ညှိနှိုင်းရေးမှူး
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey - ဂိုဒေါင်/ စားဖိုဆောင်ကြီးကြပ်ရေးမှူး

JC Wiley - ဂိုဒေါင်/ အိမ်ခန်းတွဲဖက်

James Averitt - Warehouse Associate/ Class A ယာဉ်မောင်း

Kervin Smith - Warehouse Associate/ Class A ယာဉ်မောင်း

Sam Davis – Warehouse Associate/ Class A ယာဉ်မောင်း

Vicente Gonzalez- ဂိုဒေါင်/ လက်လီလက်ကား တွဲဖက်ယူပါ။

အာဟာရအဖွဲ့

Karee Freeman - အာဟာရပညာရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး
Kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org

Alexis Bosquez - အာဟာရပညာပေးဆရာ
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

Aemen Farooqui - အာဟာရပညာပေးသူ
Afarooqui@galvestoncountyfoodbank.org

Lana Gaspar - အာဟာရပညာပေးဆရာ
agaspar@galvestoncountyfoodbank.org

Charli Harlen - အာဟာရပညာပေးဆရာ
charlen@galvestoncountyfoodbank.org