ലീഡർഷിപ്പ്

ഡോണി വാൻഅക്കറൻ - പ്രസിഡന്റും സിഇഒയും
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ടീം

മിഷേൽ ക്രിസ്റ്റാൻ - ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്

വിഭവ വികസന ടീം

ജൂലി മോറിയേൽ - വികസന കോർഡിനേറ്റർ
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

അമണ്ട മക്കാർട്ടി - മാർക്കറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ
Amanda@galvestoncountyfoodbank.org

നദ്യ ഡെന്നിസ് - വളണ്ടിയർ കോർഡിനേറ്റർ
Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org

ജോർദാൻ വാൻ അക്കരെൻ - ദാതാക്കളുടെ ബന്ധം
ജോർ‌ഡാൻ‌ഗാൽ‌വെസ്റ്റൺ‌ക ount ണ്ടിഫുഡ്‌ബാങ്ക്

ഇമ്മാനുവൽ ബ്ലാങ്കോ- കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് നാവിഗേറ്റർ
Eblanco@galvestoncountyfoodbank.org

ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ടീം

റീത്ത ബോയർ - പ്രത്യേക പദ്ധതികളുടെ ഡയറക്ടർ
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

ജെഫ് ഗോർഡൻ - പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ
Je@@galvestoncountyfoodbank.org

കെല്ലി ബോയർ - പ്രോഗ്രാമുകൾ സൂപ്പർവൈസർ
കെല്ലിഗൽ‌വെസ്റ്റൺ‌ക ount ണ്ടിഫുഡ്‌ബാങ്ക്.ഓർഗ്

കാമിഷ മൂർ - പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ്
Kmoore@galvestoncountyfoodbank.org

ക്രിസ്റ്റി മക്കോയ് - അക്ക ing ണ്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

വെയർഹ house സ് ടീം

സിറീന ഹിൽമാൻ - ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ മാനേജർ
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

ജെസീക്ക ബോവിയർ - ഡാറ്റാ വെയർഹൗസ് കോർഡിനേറ്റർ
Jbouvier@galvestoncountyfoodbank.org

ചാൾസ് ഷോഫ്നർ - കലവറ അസോസിയേറ്റ്

ജെ സി വൈലി - പാൻട്രി അസോസിയേറ്റ്

ടിസോക് റിവേര - വെയർഹൗസ് അസോസിയേറ്റ്

ബാരി മാസ്സി - വെയർഹ house സ് അസോസിയേറ്റ്

ഡിവൈൻ അഡ്കോക്സ് - വെയർഹൗസ് അസോസിയേറ്റ്/ ഡ്രൈവർ

കെർവിൻ സ്മിത്ത് - ഡ്രൈവർ

സാം ഡേവിസ് - ഡ്രൈവർ

ജുവാൻ പെരസ് - ഡ്രൈവർ

പോഷകാഹാര സംഘം

മോളി ജോൺസൺ - ന്യൂട്രീഷൻ മാനേജർ
Mjohnson@galvestoncountyfoodbank.org

കരീ ഫ്രീമാൻ - പോഷകാഹാര വിദ്യാഭ്യാസ കോർഡിനേറ്റർ
Kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org

അലക്സിസ് ബോസ്ക്വെസ് - പോഷകാഹാര അധ്യാപകൻ
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

എമെൻ ഫാറൂഖി - പോഷകാഹാര അധ്യാപകൻ
Afarooqui@galvestoncountyfoodbank.org

ആലെ മേര - പോഷകാഹാര അധ്യാപകൻ
Amera@galvestoncountyfoodbank.org

എറും ഖവാജ - ന്യൂട്രീഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് Ekhawaja@galvestoncountyfoodbank.org