ഞങ്ങളുടെ വോളണ്ടിയർ കോർഡിനേറ്ററെ കാണുക

ഞങ്ങളുടെ വോളണ്ടിയർ കോർഡിനേറ്ററെ കാണുക

എന്റെ പേര് നാദ്യ ഡെന്നിസ്, ഞാൻ ഗാൽവെസ്റ്റൺ കൗണ്ടി ഫുഡ് ബാങ്കിന്റെ വോളണ്ടിയർ കോർഡിനേറ്ററാണ്! 

ഞാൻ ടെക്സാസിലെ ഫോർട്ട് ഹുഡിൽ ജനിച്ചു, എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തു വളർന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരനായാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ 2000-ൽ ഫ്രണ്ട്‌സ്‌വുഡിലെ TX-ൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി, 2006-ൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്‌സ്‌വുഡ് ഹൈയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി. എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബീച്ച് സന്ദർശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 12 കോഴികളും ഒരു മുയലും 2 നായ്ക്കളും ഉണ്ട്, അവ എനിക്ക് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്!

വോളണ്ടിയർ കോഓർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സന്നദ്ധസേവനം സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു! ഇവിടെ GCFB-യിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയോ ഗ്രൂപ്പുകളെയോ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവന സമയം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട വ്യക്തികളെയും എനിക്ക് സഹായിക്കാനാകും. എനിക്ക് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സേവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.