წაკითხვა

ოფიციალურად ზაფხულია! სიტყვა ზაფხული განსხვავებული მნიშვნელობისაა სხვადასხვა ადამიანისთვის. ბავშვებისთვის ზაფხული შეიძლება ნიშნავს თამაშს გარეთ ...