Kidz Pacz

Nan yon tantativ pou fèmen espas grangou lè ete a, Bank Manje Konte Galveston te etabli pwogram Kidz Pacz la. Pandan mwa ete yo, anpil timoun ki depann de repa gratis oswa redwi nan lekòl yo souvan ap lite pou yo gen ase manje lakay yo. Atravè pwogram Kidz Pacz nou an nou ofri pare pou manje, pake jenn ti kabrit-zanmitay bay timoun ki kalifye pou 10 semèn pandan mwa ete yo.

Kesyon moun poze souvan

Ki kondisyon kalifikasyon yo ye?

Fanmi yo dwe satisfè tablo direktiv revni TEFAP yo epi yo dwe viv nan Konte Galveston. Timoun yo dwe gen ant 3 zan ak 18 an.

Kouman pou mwen enskri pou pwogram Kidz Pacz la?

Tcheke nou an kat jeyografik entèaktif anba Jwenn Èd sou sit entènèt nou an jwenn yon sit Kidz Pacz tou pre ou. Tanpri rele kote sit la konfime lè biwo yo ak pwosesis enskripsyon an.

Pou plis enfòmasyon kontakte Kelly Boyer nan 409.945.4232 oswa kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Ki sa ki vini nan pake Kidz Pacz yo?

Chak pake gen 2 atik manje maten, 2 atik manje midi, ak 2 ti goute. Yon egzanp ka; 1 tas sereyal, 1 ba manje maten, 1 bwat ravyol, 1 bokal manba, 2 bwat ji, 1 sak ti biskwit fwomaj, ak 4 tas sòs pòm.

Konbyen fwa yon timoun ki kalifye resevwa yon pake repa?

Timoun ki kalifye yo resevwa yon pake yon fwa pa semèn pou dire pwogram lan ki konn kouri depi nan konmansman jen jouk nan mitan mwa Out.

Ki jan yon lekòl oswa yon òganizasyon vin yon sit lame pou pwogram Kidz Pacz?

Si ou enterese nan vin yon sit lame distribye pake yo Kidz Pacz bay timoun pandan ete, tanpri imèl Kelly Boyer.

2023 Kote Sit Akèy

Patisipan yo ka sèlman enskri nan yon sèl sit pou dire pwogram lan.

Ranpli enskripsyon nan kote sit la.

 

FULL - Mete ajou Kidz Pacz Host Sites 2023
FULL - Mizajou Panyòl - KP Host Sites 2023