Kidz Pacz

Nan yon tantativ pou fèmen diferans ki genyen nan grangou pandan ete a, Bank Manje Galveston County te etabli pwogram Kidz Pacz la. Pandan mwa ete yo, anpil timoun ki depann sou repa gratis oswa nan redui nan lekòl la souvan lite pou yo gen ase manje lakay yo. Atravè pwogram Kidz Pacz nou an nou ofri pake manje pou timoun ki elijib pandan 10 semèn pandan mwa ete yo.

Kesyon moun poze souvan

Ki kondisyon kalifikasyon yo ye?

Fanmi yo dwe satisfè tablo direktiv revni TEFAP la (wè isit la) epi ap viv nan Konte Galveston. Timoun yo dwe genyen ant 3 zan ak 18 zan.

Kouman pou mwen enskri pou pwogram Kidz Pacz la?

Tcheke nou an kat jeyografik entèaktif anba Jwenn Èd sou sit entènèt nou an jwenn yon sit Kidz Pacz tou pre ou. Tanpri rele kote sit la konfime lè biwo yo ak pwosesis enskripsyon an.

OR

Klike la a download yon kopi aplikasyon Kidz Pacz la. Ranpli epi voye yon kopi bay Bank Manje Galveston County, epi anplwaye pwogram nou an ap fè yon referans sou non w nan youn nan sit ki lame Kidz Pacz patenarya nou yo.

Fason pou soumèt yon aplikasyon:

Imèl: kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Lapòs:
Bank Manje Konte Galveston
Atn: Depatman Pwogram
624 4th Avenue Nò
Texas City, Texas 77590

Faks:
Atn: Depatman Pwogram
409-800-6580

Ki manje ki vini nan pake manje Kidz Pacz yo?

Chak pake Manje gen 5-7 liv atik manje ki pa gate. Nou fè efò pou mete manje ki soti nan chak gwoup manje prensipal yo nan chak pake, tankou pwoteyin, legim, fwi, ak grenn. Nou gen ladan tou kèk kalite bwason (tipikman ji oswa lèt) ak yon ti goute ak/oswa manje maten.

Konbyen fwa yon timoun ki kalifye resevwa yon pake repa?

Timoun ki kalifye yo resevwa yon pake yon fwa pa semèn pou dire pwogram lan ki konn kouri depi nan konmansman jen jouk nan mitan mwa Out.

Ki jan yon lekòl oswa yon òganizasyon vin yon sit lame pou pwogram Kidz Pacz?

Nenpòt òganizasyon ki egzante taks ka aplike kòm yon sit lame Kidz Pacz. Sit lame yo responsab pou anrejistre ak distribye pake manje bay timoun ki elijib yo. Yo mande rapò chak mwa. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte: agencyrelations@galvestoncountyfoodbank.org

2024 Kote Sit Akèy