Manje nourisan, jenn ti kabrit-zanmitay yo bay pou fen semèn nan pou timoun ki nan risk nan lekòl klas K-12 ak sit pwogram ete manje. Anpil nan timoun sa yo konte sou manje lekòl yo bay manje maten ak manje midi pandan ane lekòl la. Pandan repo, tankou wikenn ak jou ferye, anpil nan timoun sa yo ale lakay yo nan ti kras oswa ki pa gen okenn manje. Pwogram Backpack Buddy Galveston County Food Bank la ap travay pou ranpli espas sa a lè li bay manje nourisan, ki bon pou timoun yo pou timoun lekòl yo pran lakay yo.

Kesyon moun poze souvan

Ki kondisyon kalifikasyon yo ye?

Yon timoun dwe ale nan yon lekòl apwouve pou Pwogram Backpack Buddy ak timoun nan dwe kalifye pou manje maten ak manje midi gratis. Si ou pa sèten si lekòl pitit ou a apwouve pou pwogram nan, ou ka kontakte konseye lekòl la.

Kouman pou mwen enskri pitit mwen an nan pwogram Backpack Buddy?

Si lekòl pitit ou a apwouve pou Pwogram Backpack Buddy, ou ka enskri pitit ou lè ou kontakte Koòdonatè Site Backpack Buddy (anjeneral konseye lekòl la oswa yon reprezantan Kominote nan lekòl yo).

Ki sa ki vini nan pake yo Sakado Buddy?

Chak pake peze ant 7-10 liv epi li gen atik sa yo manje: 2 pwoteyin, 2 fwi, 2 legim, 2 ti goute sante, 1 grenn, ak lèt ​​etajè ki estab.

Konbyen fwa yon timoun ki kalifye resevwa yon pake sakado zanmi?

Pake yo distribiye chak vandredi.

Kijan yon lekòl enskri pou pwogram Backpack Buddy?

Yon manm pèsonèl reprezantan nan lekòl la ka aplike pou rantre nan Pwogram Backpack Buddy nan vizite isit la. Lè sa a, chwazi "Aplike pou rantre nan Pwogram Buddy 2020/2021 Backpack".

Pou kesyon oswa asistans, tanpri imèl Kelly Boyer.

Lekòl k ap patisipe yo

Clear Creek ISD
Lekòl Elemantè Arlyne & Alan Weber- Houston
Bay Elementary- Seabrook
Brookside Entèmedyè - Friendswood
Brookwood Elementary- Houston
CD Landolt Elementary- Friendswood
Clear Lake Entèmedyè- Houston
Creekside Entèmedyè Lekòl-Lig City
Ferguson Elementary-Lig City
Lig Vil Elemantè- Lig Vil
McWhirter Elementary- Webster
PH Greene Elementary- Webster
Elemantè Ralph Parr - Lig City
Sant espas entèmedyè- Houston
Victory Lakes Entèmedyè - Lig City
Wedgewood Elementary- Friendswood
Westbrook Entèmedyè - Friendswood
Elemantè Whitcomb- Houston

Dickinson ISD

Barber Middle School- Dickinson
Bay Colony Elementary- Lig vil la
Lekòl segondè Dickinson- Dickison
Hughes Road Elementary- Dickison
Jake Silbernagel Elemantè- Dickinson
Kenneth E. Little Lekòl Elemantè- Bacliff
Kranz Jr segondè- Dickinson
Lobit Elemantè- Dickinson
McAdams Jr segondè- Dickinson
San Leon Elemantè- San Leon
Bales Entèmedyè (Westwood Bales) - Friendswood

 

Galveston ISD

Burnet Elemantè Magnet STREAM- Galveston
Central Middle School- Galveston
LA Morgan Elementary- Galveston
Moody Early Childhood Center- Galveston

 

Hitchcock ISD

Hitchcock Prensipal - Hitchcock
Kids Premye Head Start- Hitchcock
Stewart Elementary- Hitchcock

 

Santa Fe ISD

Santa Fe Jr Segondè- Santa Fe

 

Texas City ISD
Calvin Vincent Early Childhood Center- Texas City
Blocker Middle School- Texas City
Lekòl Elemantè Guajardo - Texas City
Hayley Elementary- La Marque
Heights Elementary- Texas City
Kohfeldt Elementary - Texas City
Lekòl Segondè La Marque- La Marque
La Marque Middle School- La Marque
Levi Fry Intermediate School- Texas City
Roosevelt-Wilson Elementary-Texas City
Simms Elementary - vil Texas