Zakažite gosta govornika

Zakažite gosta govornika iz banke hrane okruga Galveston koji će posjetiti vašu lokaciju kako bi vam pružio informacije o našoj misiji, činjenicama o gladi za okrug Galveston, uslugama koje pružamo i načinima na koje možete podržati naše napore.

Kontaktirajte Julie Morreale na 409-945-4232 ili julie@galvestoncountyfoodbank.org