પીનટ બટર મફિન્સ

Muffins-done-1-1-1024 682

પીનટ બટર મફિન્સ

પીનટ બટર મફિન્સ

 • મફિન ટીન
 • મિશ્ર કરવાનું પાત્ર
 • 1 1/4 કપ પીનટ બટર
 • 1 1/4 કપ સર્વ-હેતુનો લોટ
 • 3/4 કપ રોલ્ડ ઓટ્સ
 • 3/4 કપ બ્રાઉન સુગર
 • 1 tbsp બેકિંગ પાવડર
 • 1/2 ચમચી મીઠું
 • 1 1/4 કપ દૂધ
 • 1 ઇંડા
 1. પ્રીહિટ પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી થી 375 ડિગ્રી ફેરનહિટ

 2. મિક્સિંગ બાઉલમાં લોટ, ઓટ્સ, બ્રાઉન સુગર, બેકિંગ પાવડર અને મીઠું મિક્સ કરો

 3. દૂધ, ઇંડા, મગફળીના માખણને એક અલગ બાઉલમાં એક સાથે હરાવ્યું

 4. શુષ્ક સાથે ભીના ઘટકો ભેગું કરો અને સારી રીતે મિશ્રણ કરો

 5. મફિન કપમાં ચમચી સખત મારપીટ

 6. ગરમીથી પકવવું મફિન્સ 15-18 મિનિટ સુધી તેઓ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી અને મધ્યમાં લાંબા સમય સુધી ગૂની નહીં કરે.