પીટર વિલિયમસન, ખુરશી
ડેલ પાપા ડિસ્ટ્રિબ્યુટિંગ કું.

માર્ક કેલનર, વાઇસ અધ્યક્ષ
ટેક્સાસ મચ્છર નિયંત્રણ અને થર્મા પ્યોર

ટોમ સી. હિયરિંગ, III, સચિવ
Kroger

રિક વેડ, ખજાનચી
લીઓપોલ્ડ અને સ્ટ્રેહન રિયલ્ટી ગ્રુપ 

કાયલ મેકફેટ્રિજ, તત્કાલ ભૂતકાળની ખુરશી
હોમટાઉન બેંક

આર્મિન કેન્ટિની
નિવૃત્ત

બ્રાયન કેથી
વેલેરો ટેક્સાસ સિટી રિફાઇનરી

ટ્રેસા હિગબી
અમેરીપ્રો બુકકીપિંગ

એમી બેથ માની
રે ટેક્સ ગ્રુપ

એરિક ઓવેન્સ
ફ્રોસ્ટ બેન્ક