ફેડરલ નાગરિક અધિકાર કાયદા અને યુ.એસ. વિભાગના કૃષિ વિભાગ (યુ.એસ.ડી.એ.) નાગરિક અધિકાર નિયમો અને નીતિઓ અનુસાર યુ.એસ.ડી.એ., તેની એજન્સીઓ, કચેરીઓ અને કર્મચારીઓ અને યુ.એસ.ડી.એ. કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેતા અથવા સંચાલિત કરતી સંસ્થાઓને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય ઉત્પત્તિ, ધર્મ, લિંગ, લિંગ ઓળખ (લિંગ અભિવ્યક્તિ સહિત), જાતીય અભિગમ, અપંગતા, વય, વૈવાહિક દરજ્જો, કુટુંબ / માતાપિતાની સ્થિતિ, જાહેર સહાય કાર્યક્રમમાંથી મેળવેલી આવક, રાજકીય માન્યતાઓ અથવા પૂર્વ નાગરિક અધિકાર પ્રવૃત્તિ માટે બદલો અથવા બદલો , કોઈપણ કાર્યક્રમ અથવા યુ.એસ.ડી.એ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતી પ્રવૃત્તિમાં (બધા પાયા બધા પ્રોગ્રામ્સ પર લાગુ પડતાં નથી). ઉપાય અને ફરિયાદ નોંધાવવાની અંતિમ તારીખ અથવા પ્રોગ્રામ દ્વારા અલગ અલગ હોય છે.

'

અપંગ વ્યક્તિઓ કે જેમણે પ્રોગ્રામ માહિતી માટે સંદેશાવ્યવહારના વૈકલ્પિક માધ્યમોની જરૂર હોય (દા.ત., બ્રેઇલ, મોટા પ્રિન્ટ, iડિઓટotપ, અમેરિકન સાઇન લેંગ્વેજ, વગેરે) જવાબદાર એજન્સી અથવા યુએસડીએના ટાર્ગેટ સેન્ટર પર સંપર્ક કરવો જોઈએ (202) 720-2600(વ voiceઇસ અને ટીટીવાય) અથવા ફેડરલ રિલે સર્વિસ દ્વારા યુએસડીએનો સંપર્ક કરો (800) 877-8339. આ ઉપરાંત, પ્રોગ્રામ માહિતી અંગ્રેજી સિવાયની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.

'

પ્રોગ્રામ ભેદભાવની ફરિયાદ નોંધાવવા માટે, foundનલાઇન મળેલા યુએસડીએ પ્રોગ્રામ ડિસ્ક્રિમિનેશન ફરિયાદ ફોર્મ, એડી -3027 ને પૂર્ણ કરો https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer.html અને કોઈપણ યુએસડીએ officeફિસ પર અથવા યુએસડીએને સંબોધિત પત્ર લખો અને પત્રમાં વિનંતી કરેલી બધી માહિતી પ્રદાન કરો. ફરિયાદ ફોર્મની નકલની વિનંતી કરવા માટે ક .લ કરો (866) 632-9992. તમારું પૂર્ણ ફોર્મ અથવા પત્ર યુએસડીએને આના દ્વારા સબમિટ કરો: (1) મેઇલ: યુ.એસ. કૃષિ વિભાગ, નાગરિક અધિકાર માટે સહાયક સચિવની કચેરી, 1400 સ્વતંત્રતા એવન્યુ, એસડબલ્યુ, વ Washingtonશિંગ્ટન, ડીસી 20250-9410; (2) ફેક્સ: (202) 690-7442; અથવા ()) ઇમેઇલ: program.intake@usda.gov. "

 

ઓનલાઈન બિન-ભેદભાવ ફરિયાદ ફોર્મ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો