کیدز پاچ

In an attempt to close the gap of summertime hunger, the Galveston County Food Bank has established the Kidz Pacz program. During the summer months, many children who depend on free or reduced meals at school often struggle to have enough food at home. Through our Kidz Pacz program we offer meal packs to eligible children for 10 weeks during the summer months.

پرسش و پاسخهای متداول

الزامات واجد شرایط چیست؟

Families must meet the TEFAP income guideline chart (view here) and live in Galveston County.  Children must be between 3 years old and 18 years old.

چگونه می توانم برای برنامه Kidz Pacz ثبت نام کنم؟

بررسی ما نقشه های تعاملی در بخش یافتن راهنما در وب سایت ما برای یافتن سایت Kidz Pacz در نزدیکی شما. لطفاً برای تأیید ساعات اداری و مراحل ثبت نام آنها با مکان سایت تماس بگیرید.

OR

برای دانلود اینجا را کلیک کنید a copy of the Kidz Pacz application. Complete and submit a copy to the Galveston County Food Bank, and our program staff will make a referral on your behalf to one of our partnering Kidz Pacz host sites.

Ways to submit an application:

ایمیل kelly@galvestoncountyfoodbank.org

ایمیل:
بانک غذایی شهرستان گالوستون
Attn: Programs Department
624 4th Avenue North
تگزاس سیتی ، تگزاس 77590

فکس:
Attn: Programs Department
409-800-6580

What food comes in the Kidz Pacz meal packs?

Each Food pack contains 5-7 pounds worth of non-perishable food items. We strive to include food from each of the main food groups in each pack, including protein, vegetables, fruits, and grains. We also include some type of beverage (typically juice or milk) and a snack and/or breakfast item.

کودک واجد شرایط چند بار بسته وعده غذایی دریافت می کند؟

کودکان واجد شرایط یک بار در هفته برای مدت زمان برنامه که معمولاً از ابتدای ژوئن تا اواسط آگوست اجرا می شود ، بسته دریافت می کنند.

چگونه یک مدرسه یا سازمان به سایت میزبان برنامه Kidz Pacz تبدیل می شود؟

Any tax exempt organization may apply to be a Kidz Pacz host site. Host sites are responsible for registering and distributing food packs to eligible children. Monthly reports are required. For more information, please contact: agencyrelations@galvestoncountyfoodbank.org

2024 مکان های سایت میزبان

Please stay tuned for a list of upcoming host sites for Summer 2024.

The program runs June 3 through August 10th.