رهبری

دونی واناکرن - رئیس و مدیر عامل شرکت
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

تیم پشتیبانی اداری

جسیکا دلئون - کارمند میز جلو

تیم توسعه منابع

جولی مورئال - مدیر توسعه
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

کیم کلارک - هماهنگ کننده داوطلب
Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org

سارا اسکیتون - هماهنگ کننده توسعه (روابط اهداکنندگان)
ssckittone@galvestoncountyfoodbank.org

میراندا راموس - هماهنگ کننده توسعه
Mramos@galvestoncountyfoodbank.org

آیدا گالاردو- ناوبر منابع جامعه
iquezada@galvestoncountyfoodbank.org

تیم عملیات تجاری

ریتا بویر - مدیر پروژه های ویژه
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

جف گوردون - هماهنگ کننده پروژه
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

کیت پارکینسون - مدیر برنامه
kparkinson@galvestoncountyfoodbank.org

کریستی مک کوی - حسابدار
Payible@galvestoncountyfoodbank.org

تیم انبار

Cyrena Hileman - مدیر کنترل موجودی
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

جردن ون آکرن - هماهنگ کننده انبار
اردنgalvestoncountyfoodbank.org

بری میسی – سرپرست انبار/ انبارداری

تراویس مریل - کاردان انبار/ راننده کلاس A

جیمز آوریت - کاردان انبار/ راننده کلاس A

کروین اسمیت - کاردان انبار/ راننده کلاس A

سام دیویس - کاردان انبار/ راننده کلاس A

Vicente Gonzalez- انبار/خرده فروشی کاریار

ران الیوت - کاردان انبار / راننده کلاس A