وبلاگ

رسما تابستان است! کلمه تابستان برای افراد مختلف معنای متفاوتی دارد. برای بچه ها تابستان ممکن است به معنای بازی بیرون باشد ...