Προγραμματίστε έναν προσκεκλημένο ομιλητή

Προγραμματίστε έναν προσκεκλημένο ομιλητή από την Τράπεζα Τροφίμων της κομητείας Galveston για να επισκεφθεί την τοποθεσία σας για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μας, γεγονότα πείνας για την κομητεία Galveston, υπηρεσίες που παρέχουμε και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να υποστηρίξετε τις προσπάθειές μας.

Επικοινωνήστε με την Julie Morreale στο 409-945-4232 ή julie@galvestoncountyfoodbank.org