Pag-iskedyul og Guest Speaker

Pag-iskedyul og Guest Speaker gikan sa Galveston County Food Bank nga mobisita sa imong lokasyon aron paghatag og impormasyon bahin sa among misyon, mga kamatuoran sa kagutom alang sa Galveston County, mga serbisyo nga among gihatag ug mga paagi nga makatabang ka sa pagsuporta sa among mga paningkamot.

Kontaka si Julie Morereale sa 409-945-4232 o julie@galvestoncountyfoodbank.org