Pagpangulo

Donnie VanAckeren - Presidente ug CEO
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

Team sa Pagsuporta sa Administratibo

Cristina Ortega- Front Desk Associate

Team sa Kauswagan sa Resource

Julie Morereale - Direktor sa Pag-uswag
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark – Volunteer Coordinator
Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org

Sarah Sckittone- Development Coordinator(Mga Relasyon sa Donor)
ssckittone@galvestoncountyfoodbank.org

Miranda Ramos- Development Coordinator
Mramos@galvestoncountyfoodbank.org

Ida Quezada- Community Resource Navigator
iquezada@galvestoncountyfoodbank.org

Koponan sa Operasyon sa Negosyo

Rita Boyer - Direktor sa Mga Espesyal nga Proyekto
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - Project Coordinator
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kelly Cruz (Boyer) – Direktor sa Programa
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy – Bookkeeper
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

Shelby Carlilie - Katabang sa mga Programa
Scarlile@galvestoncountyfoodbank.org

Koponan sa Warehouse

Cyrena Hileman - Inventory Control Manager
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren - Koordinetor sa Warehouse
Jordan@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey – Superbisor sa Warehouse/ Pantry

JC Wiley – Warehouse/ Pantry Associate

James Averitt – Warehouse Associate/ Class A Driver

Kervin Smith – Warehouse Associate/ Class A Driver

Sam Davis – Warehouse Associate/ Class A Driver

Vicente Gonzalez- Warehouse/ Retail Pick up Associate

Paul Cook- Warehouse Associate/Class A Driver

Ron Elliott- Warehouse Associate/Class A Driver

Team sa Nutrisyon

Alexis Bosquez - Direktor sa Edukasyon sa Nutrisyon
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

Aemen Farooqui – Edukador sa Nutrisyon
Afarooqui@galvestoncountyfoodbank.org

Charli Harlen – Edukador sa Nutrisyon
Charlen@galvestoncountyfoodbank.org

Sarah Bigham- Edukador sa Nutrisyon
Sbigham@galvestoncountyfoodbank.org